EN
whatsapp logo facebook logo instagram logo twitter logo youtube logo UE icono pel

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
Política de Privacidad
 1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO
 2. ¿QUE INFORMACIÓN RECOPILAMOS E TRATAMOS DO USUARIO A TRAVÉS DA PÁXINA WEB?
 3. ¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?
 4. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?
 5. ¿DURANTE CANTO TEMPO TRATARÁ TOLDOS GÓMEZ, S.L. OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?
 6. ¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?
 7. ¿CALES SON OS DEREITOS DO USUARIO?
 8. ¿CÓMO SE REVOCAN AS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS E PROMOCIONAIS?
 9. ¿QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE TEMOS IMPLEMENTADAS?
 10. POLÍTICA EN REDES SOCIAIS
 11. MODIFICACIÓNS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
 12. COOKIES

 

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e concisa. Se o usuario a acepta, dará o seu consentimento  dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que Toldos Gómez, S.L. trate os seus datos persoais, conforme ao regulamento (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

 

1.RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 

 • Responsable: Toldos Gómez S.L.
 • Nome comercial: TGM-Toldos Gómez
 • CIF: B15274459
 • Domicilio social: Lugar do Raído-Burres, s/n, 15819 Arzúa. A Coruña
 • Correo electrónico de contacto: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Rexistro de Marca Nacional (OEPM): Expediente M2600098

 

2.¿QUE INFORMACIÓN RECOPILAMOS E TRATAMOS DO USUARIO A TRAVÉS DA PÁXINA WEB?

 

 • A través do formulario de contacto

 

Na páxina web www.toldosgomez.com, figura a opción de escribir para aclarar as dúbidas en relación co funcionamento dos produtos/servizos ou calquera outra incidencia. A resposta levarase a cabo a través de correo electrónico ou número de teléfono, se se indicou.

 

 • A través do Rexistro do usuario na zona de cliente

 

Dentro do apartado "Zona Cliente" da páxina web www.toldosgomez.com, permítese o rexistro do usuario facilitando os datos neceasrios para crear unha conta, a través da cal se poderá acceder, visualizar os produtos e servizos contratados e modificar ou engadir información complementaria.

 

 • A través da tenda online para realizar unha compra

 

Cando un usuario desexe ralizar a compra dun produto/servizo, deberá seleccionar primeiro os produtos/servizos que desexe comprar. Unha vez finalice a compra, daráselle a opción de acceder coa súa conta de usuario (no caso de que xa sexa un usuario rexistrado) ou deberá crear unha conta de usuario para completar a compra. 

 

 • A través de email corporativo

 

A través do email corporativo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., o usuario poderá requirir a información necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos servizos.

 

 • A través dos comentarios do blog

 

O usuario poderá realizar comentarios no blog corporativo debendo facilitar para iso un nome e correo electrónico.

 

 • A través dos formularios específicos na sección servizos

 

Nesta sección, existen unha serie de formularios onde se piden os datos necesarios para responder á consulta do cliente (datos de contacto e mensaxe):

 

-Solicitude de información

-Solicitude de visita comercial

-¿Buscas lona de transporte?

-¿Buscas unha lona técnica para industria?

-Ofertas

 

No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ó artigo 14 do RGPD.

 

 3.¿CON QUÉ FINALIDADE SE TRATAN OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?

 

Toldos Gómez, S.L. realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

 

a) Levar a cabo a prestación dos produtos/servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.

 

b) Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono). 

 

c) Xestionar o proceso de compra do cliente e calquera consulta asociada aos produtos/servizos contratados.

 

d) Xestionar, no seu caso, o envío de información sobre produtos, servizos e novidades asociadas a Toldos Gómez, S.L. por medios electrónicos e/ou convencionais.

 

e) Valorar e xestionar, no seu caso, o curriculum facilitado polo usuario para procesos de selección que se adapten ao seu perfil profesional e levar a cabo as actuacións necesarias para a selección e contratación de persoal.

 

4.¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

 

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior: a), b) e c) é a execución da prestación do servizo correspondente, e é unha obrigación imperativa para iso.

 

A base legal para o tratamento dos datos persoais para as finalidades d) e e) é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa.

 

5.¿DURANTE CANTO TEMPO SE TRATARÁN OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?

 

 • Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobranza dos servizos serán conservados durante todo o tempo que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación alicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

 

 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos, e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa súa consulta.

 

 • Os datos para o envío de información asociada aos produtos ou servizos de Toldos Gómez, S.L. serán conservados mentres o usuario non revogue o seu consentimento.

 

 • Os datos de curriculum do cndidato para procesos de selección serán conservados durante dous anos.

 

6.¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS DATOS PERSONAIS DO USUARIO?

 

Como regra xeral, os datos do usuario non serán cedidos a terveiros salvo que exista unha obrigación legal ou sexa necesario para levara a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 

 • Os datos persoais do usuario poderán ser comunicados ás entidades financieiras a través das que se articule a xestión de cobranzas e pagos.

 

 • Tamén poderían ser comunicados ás entidades financieiras a través das que se articule a xstión de cobranzas e pagos. 

 

 • No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de Toldos Gómez, S.L. para a correcta prestación do servizo.

 

7.¿CALES SON OS DEREITOS DO USUARIO?

 

Calquera usuario que facilite os seus datos persoais a Toldos Gómez, S.L. poderá exercer os seguintes dereitos:

 

 •  Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidade, e limiticación do tratamento, así como rexeitar o tratamento automatizado dos datos persoais recollidos por Toldos Gómez, S.L.

 

 • Á súa vez, todo usuario terá dereito a retirar o consentimento que outorgase en calquera momento.

 

Devanditos dereitos poderán ser exercitados gratuitamente polo usuario, facendo referencia á petición que se concreta na solicitude a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1 (domicilio social ou correo electrónico).

 

Toldos Gómez, S.L. lembra ao usuario que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control pertinente, sempre que considere que foron vulnerados os seus dereitos. A autoridade competente en España, é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

 

8.¿COMO SE REVOCAN AS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS E PROMOCIONAIS?

 

O usuario ten dereito a revogar o seu consentimento prestado en calquera momento para o envío de comunicacións comerciais, simplemente notificándoo a Toldos Gómez, S.L. e informando que non desexa seguir recibindo comunicacións comerciais. Para iso, o usuario poderá revogar o seu consentimento facendo referencia á súa petición a través dos datos de contacto que figuran no apartado 1.

 

9.¿QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE TENEMOS IMPLEMENTADAS?

 

Toldos Gómez, S.L. comprométese ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos persoais e do seu deber de gardalos, tratando os datos persoais do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial, adoptando para o efecto as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

 

10.POLÍTICA EN REDES SOCIAIS

 

Toldos Gómez, S.L. dispón de perfil corporativo nas redes sociais de Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube. Por tanto, Toldos Gómez, S.L. é o reponsable do tratamento dos datos do usuario en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais cos que se permite "seguir" á responsable. O anterior significa que, se o usuario decide unirse ao perfil corporativo como un seguidor ou dando un "Like" ou un "Gústame" aos contidos ou perfil, acéptase a presente política, onde se explican os dereitos dos usuarios e como se utilizan os seus datos.

 

En calidade de responsable do tratamento dos datos dos usuarios, garántese a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos seus dereitos, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.

 

Doutra parte, infórmase ós usuarios que se utilizarán as redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos ofrecidos por Toldos Gómez, S.L., ou ben sobre temas de interese. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que o usuario reciba no seu muro ou perfil, noticias con este tipo de información.

 

Non existe ningún vínculo entre Toldos Gómez, S.L. e ditas plataformas ou redes sociais, polo que o usuario aceptará a súa política de uso e condicións unha vez se acceda ás mesmas e, ou se validen os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable Toldos Gómez, S.L do uso ou tratamento dos datos que se faga fose da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

 

11.MODIFICACIÓNS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Toldos Gómez, S.L. poderá modificar a súa Política de Privacidade de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso , calquera modificación da Política de Privacidade seralle debidamente notificada ao usuario para que, quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

 

12.COOKIES

 

 • Información xeral:

 

- O que debes saber sobre as Cookies

As cookies (galletas) son pequenos arquivos que gardan información nos dispositivos dos usuarios que usan o sitio web.

 

As cookies asócianse co navegador dun computador ou dispositivo determinado. Grazas a elas, resulta posible que Toldos Gómez, S.L. recoñeza os navegadores dos usuarios; tamén serven para determinar as preferencias de navegación do usuario e, a partir diso, avaliar as súa preferencias podendo usalas como indicadores, todo iso para mellorar a oferta de servizos.

 

-Cookies utilizadas en Toldos Gómez, S.L.

Na táboa que aparece a continuación inclúense os detalles, finalidade, o tipo e as clases que se inmplementaron na plataforma. Para a súa comprensión, é necesario coñecer a definición das cookies propias e de terceiros: 

 

·Cookies propias: son xestionadas pola empresa e instaladas desde os os seus ordenadores ó equipo terminal do usuario.

·Cookies de terceiros: son xestionadas por outras empresas e instaladas desde os seus equipos e/ou dominios ó equipo terminal do usuario

 

Nome  Dominio  Obxectivo/Finalidade  Duración Tipo

 _utma

 toldosgomez.com

Esta cookie de terceros é creada por Google Analytics e utilízase para diferenciar usuarios e sesións, ó tiempo que xenera estadísticas acerca do tráfico do sitio web

 2 años Analítica
 _utmb  toldosgomez.com Esta cookie do propio dominio creada por Google Analytics utilízase para determinar novas sesións ou visitas así como para xenerar estadísticas acerca do tráfico do sitio web 30 minutos Analítica
 _utmc  toldosgomez.com Esta cookie do propio dominio creada por Google Analytics está configurada para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba coa cookie _utmb para determinar se o usuario estaba nunha nova sesión ou visita Fin de sesión Analítica
_utmz toldosgomez.com Esta cookie do propio dominio creada por Google Analytics utilízase para identificar a orixe do tráfico ou campaña ó sitio que explican como chegou o usuario ó sitio 6 meses Analítica
_ga google-analytics.com Esta cookie de terceiros de Google Analytics utilízase para diferenciar usuarios ó recopilar información acerca de visitas á páxina. Esta cookie axúdalle a identificar que áreas do sitio web se deben mellorar. A cookie _ga non lle permite a Toldos Gómez identificar persoalmente ó usuario, xa que non se realiza ningún seguimento dos datos nin da información persoal 2 años Analítica
_fbc facebook.com Utilizado por Facebook para ofrecer unha serie de produtos publicitarios, como ofertas en tempo real de anunciantes externos 3 meses Publicitaria
_fbp facebook.com Publicidade da rede de Facebook 3 meses Publicitaria
_gcl_au ads.google.com Usada por Google Ads para experimentar coa eficiencia da publicidade nos distintos sitios web usando os sus servizos 3 meses Publicitaria
1P_JAR google.com Cookie de Google. Úsase para recopilar estadísticas do sitio web e rastrear as tasas de conversión 1 mes Analítica
_utmt toldosgomez.com Esta cookie do propio dominio creada por Google Analytics utilízase para procesar as solicitudes do usuario e para xenerar estadísticas acerca do tráfico web 10 minutos Analítica
jpanesliders_panel_sliders toldosgomez.com Cookies para almacear datos de navegación referentes á posición dos sliders que se atopan na páxina para recordar a última pestana aberta en cada un deles Sesión Funcional

 

 • A aceptación das cookies en Toldos Gómez, S.L.:

 

A Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (en adiante, LSSICE) en relación coas cookies esixe que os usuarios sexan informados con carácter previo á experiencia de navegación na plataforma sobre o uso, tipo e finalidade das cookies. Esa é a razón pola que se impolementou un aviso informativo que se desprega unha vez se accede ó sitio web, informando de maneira previa e cumprindo co devantido precepto legal.

 

O aviso de cookies permite dúas opcións: a primeira, acceder ao texto informativo e a segunda, aceptar a instalación das cookies no equipo terminal do usuario.

 

En calidade de usuario, a omisión na aceptación do uso das cookies se se continúa navegando no sitio web, implicará un consentimento tácito do usuario para poder aplicar e utlizar as cookies descritas no aprtado anterior e, con iso, dar cumprimento ao esixido pola LSSICE.

 

 • ¿Como desinstalar las cookies?

 

Se o usuario desexa desinstalar as cookies utilizadas en www.toldosgomez.com do seu navegador, facilítanse a continuación as instrucións para distintos navegadores:

 

- Para máis información sobre Internet Explorer pulse aquí.

- Para máis información sobre Microsoft Edge pulse aquí.

- Para máis información sobre Firefox pulse aquí.

- Para máis información sobre Chrome pulse aquí.

- Para máis información sobre Safari pulse aquí.